LinkedIn: ”Skyhög efterfrågan på hållbarhetskompetens”

KOMPETENSBRIST Nya data indikerar att den globala sysselsättningsgraden för gröna jobb är 24 procent högre än den totala sysselsättningsgraden. Trots detta har den nödvändiga kompetensen svårt att matcha den rådande efterfrågan.

LinkedIn: ”Skyhög efterfrågan på hållbarhetskompetens”
Allen Blue, medgrundare av LinkedIn, varnar för kompetensbristen.

Världen står inför en betydande och växande brist på gröna kompetenser, där den globala arbetsstyrkan saknar den hållbarhetskompetens som krävs för att möta den ökande efterfrågan i flera länder och branscher. Det visar nya data från det sociala nätverket Linkedin.

Rapporten har en bred tolkning av ”hållbarhetskompetens” och ”gröna kompetenser” och inkluderar allt från experter inom hållbarhetsredovisning till experter på förnybar energi.

Under det senaste året var den genomsnittliga globala anställningen inom gröna områden 24 procent högre än den totala anställningen. USA ledde i anställning av gröna tjänster med en ökning på 44 procent över den vanliga anställningstakten på LinkedIn. Storbritanniens anställning inom gröna områden låg 30 procent högre i år. Spanien nådde 28 procent, Frankrike nådde 25 procent och Tyskland stod på 19 procent över genomsnittet.

Det finns emellertid en växande oro över företagens förmåga att fylla dessa roller, då data visar att endast en av åtta anställda globalt sett besitter en eller flera ’gröna kompetenser’. Kompetensgapet är ännu större i Europa, där endast en av nio anställda hade gröna kompetenser.

Andelen LinkedIn-medlemmar med gröna kompetenser ökar år för år med nästan 8,5 procent, men denna tillgång överstigs av den kraftigt ökande efterfrågan på hållbarhetskompetens.

Allen Blue, en av LinkedIns grundare, säger att det råder ” en hållbar kompetensbrist i varje land och varje bransch runt om i världen”.

– Även om företag rekryterar för gröna roller finns helt enkelt inte tillräckligt många personer med de färdigheter som behövs för att möta våra klimatbehov. Om vi inte tar tag i denna utmaning snabbt kommer vi helt enkelt inte att nå våra nollnettomål, säger han i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.