Lidköpings kommun granskar hushållssopor

Som en del i ett avfallsprojekt har Lidköpings kommun skärskådat avfall från hushållen. Ett ton sopor från villor och flerfamiljshus har studerats i detalj. Resultatet ska användas för att förbättra avfallshanteringen.

Lidköpings kommun granskar hushållssopor
Stockxchng

Analyserna gjordes i höstas av kommunens renhållningsenhet efter att avfall samlats in från villahushåll och flerfamiljshushåll i Lidköping. Avfallet delades upp i 21 fraktioner som till exempel plast, papper, matavfall och elprodukter.

Det visade sig att villahushåll i Lidköping har större mängd avfall än villahushåll i övriga Sverige. Speciellt trädgårdsavfall hamnar i hushållssoporna oftare i Lidköping. Däremot var det inte mycket farligt avfall i avfallet.

Förutom analyser av soporna har det gjorts en utredning om hur kommunen ska göra med matavfall i framtiden. Det som utredningen har undersökt är bland annat: hur förutsättningarna för produktion av biogas ser ut, vad det innebär om man samlar in matavfall enbart från restauranger och storkök istället för från alla hushåll och kapaciteten i regionen att ta hand om matavfallet och miljöpåverkan. Utredningen visar också hur kommunen kan motivera människor att vilja dela på sitt avfall.

Enligt en avfallsplan som antogs hösten 2011 ska Lidköping arbeta för att minska mängden avfall och ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt ur miljösynpunkt. Utredningen och analyserna av soporna ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner för hur kommunen ska förbättra avfallshanteringen. I maj anordnas en utbildningsdag för politikerna i Lidköpings kommun.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.