Liberalerna vill se koldioxidskatt inom EU

Politik Biologisk mångfald väger lika tungt som klimatet, och flygskatt behövs för hela EU, enligt Liberalernas Lars Tysklind.

Liberalerna vill se koldioxidskatt inom EU

Lars Tysklind, som företräder Liberalerna i miljöfrågan, anser att området är svårt, men om vad som är viktigast tvekar han inte.

Vilken är den viktigaste miljöpolitiska frågan?

– Det är naturligtvis klimatet. Men biologisk mångfald är likvärdig.

Vilka förslag har ni för förändrad beskattning?

– Vi har tydliga prioriteringar för hav, klimat, biologisk mångfald och skydd av värdefull natur på sammanlagt 3,5 miljarder kronor.

Vilka är de viktigaste förslagen till nya miljölagar?

– Vi vill få till effektiva processer kring vattenkraften och utveckla principen att förorenaren betalar. Subventioner av cyklar, bilar och utombordsmotorer säger vi nej till.

Vad ska göras för luftkvaliteten i svenska städer?

– Om avgifter inte begränsar trafiken kan man tänka sig temporära förbud inom vissa områden. Kommuner ska kunna fatta beslut om miljözoner.

Hur ska Sverige nå de 16 miljömålen inför 2020?

– Vi måste göra en analys om varför vi inte når målen och om det behövs mer styrmedel.

Hur ska Sverige göra för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– Nu måste vi få resten av EU att skärpa sina mål. Vi behöver också se över handeln med utsläppsrätter. Vi vill se flygskatt och koldioxidskatt på europeisk nivå.

Hur ska vi klara både energiförsörjningen och klimatomställningen?

– Vi ska vårda och utveckla den utsläppsfria och fossilfria elproduktion vi har. Kärnkraften kan ha en del i detta. Det var bland annat därför vi hoppade av energiöverenskommelsen.

Hur vill ni förenkla för kommunerna att nå miljömålen?

– Det kan handla om att reglera trafiken, anordna bilpooler och annan lagstiftning som kommunerna behöver i sin arsenal.

Hur vill ni förenkla för företag som vill ställa om?

– Absolut viktigast är långsiktiga spelregler. Skattesatser som går upp och ner hindrar investeringar och företagande. Grön skatteväxling är också viktigt.

Vilka är de transportpolitiska målen med koppling till klimat och miljö?

– På personbilssidan är elektrifiering huvudspåret. Vi är också för ökad inblandning av biobränsle. För flyget ser vi också alltmer biobränsle och dessutom att man kan differentiera landningsavgifter beroende på bränsle.

Vad är det viktigaste när det gäller kemikalier?

– Marknadstillsyn, inte minst för leksaker och andra produkter för barn. Grön skatteväxling är också bra med en kemikaliskatt för det som är farligast.

VA-verken kräver stora investeringar, hur ska det hanteras?

– Staten kan gå in och få till mer avancerad rening av läkemedelsrester.

Vad vill Liberalerna göra för att rädda Östersjön?

– Det viktigaste är att nå överenskommelser med andra länder och att samtliga genomför sin del.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.