Ledningen hinder för energieffektivisering

Miljöarbete Att engagera ledning och medarbetare är de största utmaningarna när ni miljöproffs ska energieffektivisera på jobbet. Men det är få problem som inte går att lösa:

Under Miljö & Utvecklings konferens Imorgon Grön fick cirka 120 miljöproffs lista sina största utmaningar när det kommer till att arbeta med energieffektivisering. Att få ledning och styrelse att prioritera och förstå energieffektivisering samt att skapa engagemang kring frågan både i ledningen och bland medarbetare var det som utmanade mest. Deltagarna hade dock många bra och konkreta förslag på lösningar. Här listar vi ett urval

  1. Skapa medvetenhet på bred front och engagera fler i verksamheten så att du får medansvariga
  2. Upprätta rutiner som är enkla att följa
  3. Dela på vinsten från besparingarna så blir fler intresserade av att delta. Koppla även energieffektivisering till ledningens bonus.
  4. Ta långsiktiga beslut! Även om exempelvis maskinen är dyrare att köpa in kan man tjäna på den i längden pågrund av lägre energianvändning
  5. Skapa gemensamma mål som följs upp via mätningar och statistik. Skapa delaktighet genom att låta fler vara med att sätta mål och prioritera.
  6. Visualisering via tavlor med information om mål, hur når man dit samt nuvarande status fungerar bra. Ha tavelmöten veckovis där alla bidrar.
  7. Feedback och belöning gör susen: Lyft alltid allt som lyckats och belöna framgång!
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.