LED-ljus kan störa djurlivet

Energi LED-lampor har hyllats som hållbara alternativ till glödlampor. Men nu nyanseras bilden och även nackdelar lyfts fram.

LED-ljus kan störa djurlivet
Flickr

Forskarna bakom LED-lampan mottog Nobelpriset i fysik 2014 och belysningen lyfts fram som ett mer hållbart och energieffektivt alternativ till de gamla glödlamporna. Många kommuner satsar nu på att byta ut gamla gatlampor mot LED-belysning. Vi har tidigare skrivit om att Köpenhamns stad satsar på att byta ut all gatubelysning.

Men nu höjs röster som manar till försiktighet. Annika Jägerbrand, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på uppdrag av Energimyndigheten studerat LED-belysningens effekt på miljön.

– LED-lampor har flera miljörisker, bland annat måste de sorteras som miljöfarligt avfall på grund av metallinnehåll, men de har också effekter på miljön och människors hälsa. Artificiellt ljus utomhus påverkar nattaktiva djur och hälsoeffekterna för oss människor kan vara att ljuset påverkar sömnrytmen.

Förvirrar djuren

Annika Jägerbrand ger som exempel att det finns djur, till exempel vissa skalbaggar, som använder stjärnhimlen för att orientera sig, ett system som kan störas då allt mer utomhusmiljö lyses upp. LED-lampornas blå-vita ljus sprider sig dessutom annorlunda i atmosfären än det gula från glödlamporna.

– Varje år ökar utomhusbelysningen globalt med cirka 3 till 6 procent, utan att någon forskare lyckats studera hur detta påverkar människor och djur. I dagsläget behövs forskning om hur ljuset påverkar ekosystem men även hur vi kan begränsa eventuell påverkan på både djur och människor.

Överväger fördelarna med LED-lampor dessa risker?
– LED-lampor har tack vare sin höga energieffektivitet en enorm potential för att minska miljöpåverkan ifall vi tar fram mer kunskap om hur vi kan begränsa deras påverkan där vi inte vill ha den. Exempelvis kan man använda dimningsfunktioner och stänga av ljuset när människor inte har behov av det, använda skärmar för att skydda omgivningen från störande ljus och ny teknik har redan tagit fram LED-lampor med mindre andel metaller. Nästa steg är att minimera energimängderna i de blå våglängderna, något som kommer att ge mindre biologisk påverkan.

Efterlyser diskussion

Vi behöver en diskussion i Sverige om hur vi kan minska ljusföroreningarna utomhus, menar Annika Jägerbrand. Målet måste vara att bara lysa upp där ljuset verkligen behövs och undvika spilljus i omgivningarna.

– I andra delar av världen har man insett allvaret i att påverka hela vår miljö med ljusföroreningar och därför har man infört begränsningar av hur upplyst det ska vara i exempelvis en hel stad. I Sverige saknas dessa diskussioner helt och vi skulle kunna bli mycket bättre på att använda LED-belysning med avsevärt mindre miljöpåverkan.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.