Lättare att följa upp sociala krav

Miljöstyrningsrådet har tillsammans med Swedwatch lanserat en rapport som bland annat innehåller modeller för rutiner över hur upphandlare kan följa upp sociala krav.

Organisationerna har gjort en riskanalys över tillverkningen av bomull, plast, metaller, etanol och raps. Det handlar om några av de största produktområdena inom offentlig upphandling. Som komplement till riskanalysen lanseras de även en rapport med modeller för rutiner över hur upphandlare kan följa upp sociala krav.

Rapporterna är ett steg i att ta fram fler sociala krav i upphandlingen skriver Swedwatch på uppdrag av Miljöstyrningsrådet.

De råmaterial som granskats behövs i textilier, elektronik och biodrivmedel. Analysen av varje material avslutas med en sammanställning av internationella och nationella initiativ som finns i form av certifieringar, branschinitiativ och konsumentkampanjer.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.