Lättare att döma miljöbrott

Redan potentiellt farliga utsläpp ska kunna vara tillräckligt för att straffa någon, enligt ett regeringsförslag om förändringar i miljöbalkens sanktionssystem. Som det ser ut idag krävs bevis för att ett farligt utsläpp verkligen medfört en skadlig förorening för att någon ska kunna dömas, vilket varit svårt att bevisa.

– Förslaget gör det betydligt lättare att döma till ansvar för allvarliga miljöbrott, säger miljöminister Lena Sommestad.

Beslutet är ett första steg i att strama upp regelverket om straff och sanktionsavgifter för att göra miljölagstiftningen tydligare och mer effektiv. Går förslaget igenom i riksdagen gäller lagändringarna från första januari 2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.