Innovation: Nu ska betongen stärkas med textil istället för stål

Hållbart byggande Genom att armera betong med textil i stället för stål kan man använda mindre material och skapa lättare konstruktioner med lägre miljöpåverkan.

Innovation: Nu ska betongen stärkas med textil istället för stål
Denna gång- och cykelbro i Albstadt, Tyskland, använder textilarmerad betong. Foto: Udo Jandrey.

Varje år produceras cirka 4,5 miljarder ton cement globalt, och cementindustrin bidrar med ungefär åtta procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt förutspår FN:s miljöprogram att den totala golvytan i världen kommer att fördubblas inom de närmaste 40 åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Väldigt mycket av den betong vi använder idag har funktionen av ett skyddande lager för att förhindra att stålarmeringen rostar. Om vi i stället kan använda textilarmering kan vi minska cementåtgången och dessutom använda mindre betongmängder − och därmed minska klimatpåverkan, säger Karin Lundgren, professor på Chalmers, i en kommentar.

Betong som armerats med kolfibertextil. Foto: Stipriaan

I en ny studie presenterar Karin Lundgren och hennes forskarkollegor en modelleringsteknik för att undersöka hur textilarmering interagerar med betongen.

– Det vi har gjort är att ta fram en metod som underlättar beräkningsarbetet vid komplexa konstruktioner och minskar behovet av provning av bärförmågan, säger Karin Lundgren.

Effektivt för välvda bjälklag

Tekniken med textilarmering kan betydligt minska miljöpåverkan, särskilt vid konstruktion av välvda bjälklag. Eftersom majoriteten av en byggnads klimatpåverkan vid produktion kommer från bjälklagen, anser forskarna att detta är ett effektivt sätt att bygga mer hållbart.


Bild på byggandet av en paviljong vid tekniska högskolan RWTH Aachen i Tyskland. Takets skalformade konstruktion, armerad med kolfibertextil, är endast sex centimeter tjock. Foto: Robert Mehl.

Tidigare forskning har visat att textilarmering kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 65 procent jämfört med traditionella massiva bjälklag.

Ett textilarmeringsnät består av trådar med tusentals tunna filament, som gjuts in i betong. När betongen belastas rör sig filamenten både mot betongen och inom tråden. Detta påverkar materialets lastbärande förmåga.

Chalmersforskarnas modelleringsteknik beskriver dessa just dessa effekter.

– I försök kunde vi visa att vårt sätt att räkna blir tillförlitligt nog även för komplexa konstruktioner, avslutar Karin Lundgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.