”Låt gruvindustrin stå för saneringen”

Avsätt en del av gruvindustrins vinster till en fond för sanering och framtidssatsningar. Det föreslår Region Västerbottens styrelseordförande Erik Bergkvist (S).

”Låt gruvindustrin stå för saneringen”

För några år sedan lämnade Naturvårdsverket en uppskattning till regeringen på hur mycket offentliga pengar som kommer att gå åt till att sanera marker där ingen ansvarig hittas. Siffran slog ned som en bomb: 600 miljoner kronor per år fram till 2050 från och med 2010. Totalsumman landar på 24 miljarder kronor. Myndigheten tror också att summan kan bli mycket större än så.

En fråga som nu har aktualiserats i Västerbotten, i och med Lappland Goldminers två gruvorna som gått i konkurs.

Erik Bergkvist (S) som är regionstyrelsens ordförande för Region Västerbotten tycker inte att detta ska bekostas av skattebetalarna. Istället vill han att delar av gruvindustrins vinst i norra Sverige ska gå till en fond för marksanering och framtidssatsning på gruvor. Detta har föreslagits till den nationella gruvstrategin.

– I Norge finns redan Norges oljefond där oljebolagen avsätter 3 500 miljarder kronor till utvecklings- och miljömedel. För gruvsanering i Norra Sverige är en rimlig summa att omkring 35 miljarder kronor avsätts till en gruvfond, säger han.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.