Larmet: Rapporteringskrav riskerar att bromsa hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsrapportering Konkreta hållbarhetsåtgärder riskerar att hamna i skymundan av det massiva fokus på administration, datainsamling och rapportering. Det budskapet ger flera företag i en ny studie som undersöker hur mogna svenska företag är inför förändringar inom hållbarhetsrapportering.

Larmet: Rapporteringskrav riskerar att bromsa hållbarhetsarbetet
Flera företag larmar om att nya rapporteringskrav riskerar att drabba det konkreta hållbarhetsarbetet negativt. Foto: Adobe Stock.

Från att ha varit delvis oreglerad och frivillig går nu hållbarhetsrapporteringen mot att bli strängare och obligatorisk. EU:s krav på obligatorisk hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD, innebär en stor förändring för företag som nu håller på att navigera i djungeln av data och strängare krav.

En ny studie av konsultbolaget Cavendi Management Consulting undersöker hur företag ser på, och tar sig an, de nya kraven.

Hållbarhetsrapportering tydlig prioritet

Studien riktar sig mot personer som ansvarar för hållbarhetsrapporteringen, vilket ofta är hållbarhetschefer. Resultaten baseras på svar från 22 svenska företag, varav 14 är börsnoterade.

Av svaren framgår att hållbarhetsdata och rapportering är en tydlig prioritet bland företagen, men att de anser att osäkerhet kring regelverk, ägarskap samt hantering av data, är en stor utmaning. 77 procent av de tillfrågade företagen ser otydliga regelverk som ett av de största hindren. Tydligt är däremot att miljöområdet är mest moget, jämfört med andra hållbarhetsområden.

Rapporteringskrav riskerar att bromsa hållbarhetsarbetet

Flera av företagen uttrycker dessutom oro över att det faktiska hållbarhetsarbetet riskerar att hamna i skuggan av de nya kraven, där fokus förskjuts från konkreta åtgärder till administration och rapportering. Fem företag pekar ut det som en av de tre största utmaningarna.

Ett företag uttryckte att det kräver så mycket administration att det riskerar att bromsa hållbarhetsarbetet på kort sikt. Detta då samtliga av företagets hållbarhetsexperter behöver skifta fokus till rapportering, dokumentation och kommunikation.

Även om alla företagen inte ser det som en av de största utmaningarna, larmar samtliga företag enligt Cavendi att hållbarhetsarbetet riskerar att hamna i skuggan av rapporteringskraven.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.