Lär av kommunen med lägst koldioxidutsläpp

Miljöarbete Tillgång till kollektiva färdmedel, rätt resor vid rätt tillfälle och en miljöbilspool är de faktorer som gör Sundbyberg till den kommun som har lägst nivåer av koldioxidutsläpp per anställd. Det visar en jämförelse mellan 28 kommuner och landsting.

För att minska utsläpp och kostnader som genereras av kommunens resor, arbetar Sundbybergs stad enligt processmodellen Cero, Climate and Economic Research in Organisations.

Konsortiet bakom modellen har jämfört resandet inom 28 olika kommuner och landsting, och kommit fram till att Sundbyberg har de lägsta nivåerna av koldioxidutsläpp och kostnader per anställd och resa.

– I Sundbyberg finns alla kollektiva färdmedel, vilket ger låga utsläpp från arbetspendling. Man har också ett relativt effektivt och rationellt resande – man väljer rätt resor vid rätt tillfälle. Och tack vare stadens miljöbilspool, tar färre egen bil till jobbet för att de behöver bil i tjänsten. Sammantaget ger det en stor effekt, säger Markus Robért, Teknisk doktor och forskare vid Kungliga tekniska högskolan, som utvecklat processmodellen i ett pressmeddelande.

Kommunens mål är att Sundbyberg ska vara fossilbränslefritt år 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.