Långt kvar inom bygg- branschen

Mycket prat och lite verkstad. Så skulle man kunna lite hårddraget kunna sammanfatta situationen inom byggbranschen när det gäller miljötänkande. Visst händer en del men det saknas det helhetstänkande som denna komplexa bransch med många aktörer behöver för att få verklig fart på miljövänligt byggande. En undersökning som Chalmers låtit genomföra talar sitt tydliga språk. Trots att 90 procent av aktörerna har eller planerar att införa ett miljöledningssystem har miljöfrågorna fortfarande inte fått något genomslag då branschen inte upplever att det finns någon större marknad för gröna produkter och tjänster. Än värre är att man inte upplever att det finns någon konkurrensfördel med miljövänligt byggande.

En ytterligare aspekt i sammanhanget är att svenska finansiella aktörer inte riktigt hunnit få upp intresset för miljöinvesteringar. Faktiskt verkar intresset vara större bland utländska aktörer.

Det svala finansiella intresset är faktiskt lite märkligt då det går att bygga miljömässigt med effektiva energilösningar med bara några procents fördyring. Dessa fördyrningar går sedan snabbt att räkna hem på några år.

Men för att det miljömässiga byggandet verkligen ska slå igenom behövs det framför allt samordning och tyvärr kanske också att lagstiftningen blir tuffare. Om inte så sker så finns risken att det kortsiktigt ekonomiska tänkandet fortsätter att regera. Samtidigt bör man veta att en tuffare lagstiftning ställer stora krav på lagstiftarna. Det är ingen enkel fråga att svara på hur hårdare miljökrav påverkar kostnadsbilden generellt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.