Långsamt för förnybar energi i EU

EU når målet om minskade utsläpp till 2020. Men ambitionerna om att öka andelen förnybar energi lär inte infrias. Det visar en ny global studie av energimarknaden.

Långsamt för förnybar energi i EU

Vindenergin har ökat med 15 procent. Solenergin med 53 procent. Men trots detta kommer EU:s mål till 2020 inte att uppnås, visar Cap Geminis färska studie.

Det går helt enkelt för långsamt för att den förnybara delen av EU:s energikaka ska vara 20 procent tills dess.

En anledning är den globala ekonomikrisen som satt p för flera projekt.

I studien slås därtill fast att EU-kommissionens beräkningar om att 500 TWh av den totala energitillväxten på 1200 TWh ska komma från vind är överoptimistiska.

Nära utsläppsmålet

Även EU:s energieffektivseringsmål blir svårt att nå, enligt studien. För att ha större chans att träffa nära målet måste mer kraft läggas på energislukande transport- och fastighetssektorerna.

Men om finanskrisen stjälpt flera satsningar inom förnybar energi så har den tillsammans med medlemsländernas regleringar hjälpt EU att minska koldioxidutsläppen och på så vis bidragit till att EU nu är nära målet om att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020. Målet kommer till och med att överträffas, trots att flera länder inte når upp till sina enskilda mål. Dock beror denna positiva nyhet för EU som helhet även på att industrier flyttas utanför unionen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.