Längre lastbil gav lägre utsläpp

De gjorde lastbilen sex meter längre. Forskningsprojektet En Trave Till ska sänka skogsindustrins transportutsläpp och ge mindre trafik på vägarna.

Längre lastbil gav lägre utsläpp

Projektet En Trave Till, ETT, är ett samarbete mellan flera stora aktörer inom skogs- och transportindustrin däribland Skogsindustrierna, Volvo Lastvagnar och Trafikverket. När projektet ska utvärderas i halvtid presenteras det så kallade ETT-fordonet, en 30 meter lång lastbil som till skillnad från de konventionella virkesfordonen på cirka 24 meter kan ta mer last.

– Två ETT-fordon kan ersätta tre konventionella virkesbilar, vilket ger färre lastbilar på våra vägar och därmed minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet, säger Karolina Boholm, ansvarig för Transportpolitik på Skogsindustrierna.

Enligt resultaten sänks koldioxidutsläppen med 20 procent när den nya lastbilen används. Den enkla lösningen mer virke med färre fordon förväntas därtill leda till sänkta transportkostnader utan att äventyra trafiksäkerheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.