Landets första vertikala vindkraftverk på plats

Nyligen sattes den sista vingen upp på Sveriges första större vertikalaxlade vindkraftverk. Totalt ska fyra stycken byggas i en gemensam park i Falkenberg.

Kraftverket är en prototyp med syftet att demonstrera ett nytt koncept för vindkraft. Bakom installationen ligger E.ON, Vertical Wind och Falkenberg energi som också samarbetar med Energimyndigheten.

Principen bakom ett vertikalaxlat vindkraftverk är samma som får ett flygplan att lyfta. Kraftverkets vingar har en profil som får dem att vilja lyfta, men då vingarna sitter fast i en turbin på vindkraftverket driver kraften en turbin som via en generator tillverkar elektricitet.

– Fördelen med ett vertikalaxlat vindkraftverk är att det är billigare att driva och att det har potential att låta mindre. Detta tack vare att vi har tekniken på marknivå, förklarar Vertical Winds vd Björn Hellström.

Nya tekniker

Vindkraftverket styrs elektriskt, till skillnad från landets övriga som är mekaniskt reglerade. Tornet är byggt av träkomposit istället för stål och betong. Träkompositen består av glasfiber och limträbalkar och Björn Hellström menar att det ger både miljömässiga, ekonomiska och tekniska fördelar.

Totalt ska fyra vindkraftverk byggas i en gemensam park i Falkenberg. Varje verk är på 200 kW, vilket är ungefär en tiondel av storleken för dagens konventionella vindkraftverk.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.