Läkemedelsverket vill skärpa miljökraven

Miljöperspektivet bör bli en tvingande del av tillverkningsreglerna. Dessutom bör det införas en möjlighet till att neka ett godkännande för läkemedel på grund av miljörisk. Det föreslår Läkemedelsverket i en rapport.

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel. Eftersom produktion av både råvaror och färdiga läkemedel till stor del sker utanför Sverige så räcker inte nationell lagstiftning räcker för att styra kraven på miljöhänsyn. Läkemedelsverket föreslår därför att det införs ett krav på ett miljöcertifikat för produktionsanläggningarna för tillverkning av läkemedel och aktiva substanser lagstiftningen om god tillverkningssed.

Läkemedelsverket föreslår också att dagens EU-lagstiftning för godkännande av läkemedel för människor bör förändras. Läkemedelsmyndigheterna får idag inte väga in miljöriskbedömning vid bedömningen om ett läkemedel ska godkännas för försäljning vilket innebär att ett läkemedel utifrån dagens lagstiftning inte kan nekas ett godkännande oavsett miljörisken. Men det vill Läkemedelsverket ändra på och föreslår att bedömningen av risker och nytta med ett läkemedel bör ta större hänsyn till miljöpåverkan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.