Lågkonjunktur gav lägre utsläpp

Svenska industrier och energibolag släppte ut mindre koldioxid 2009 än de gjort under något av de senaste fyra åren. Lågkonjunkturen är det främsta skälet.

Lågkonjunktur gav lägre utsläpp

Naturvårdsverkets kartläggning gäller de företag och energibolag som delar i handeln med utsläppsrätter. 2009 släppte de här företagen ut 17,5 miljoner ton koldioxid, vilket är 2,62 miljoner ton mindre än året innan. Störst minskning fanns bland järn och stålindustrierna. Endast el- och fjärrvärmesektorn hade ett större utsläpp än året innan, vilket framförallt beror på en kall vinter. Hela förteckningen över utsläpp per anläggning under 2009 finns på www.utslappshandel.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.