Lagbevakningsdjungeln

Miljö och utveckling tipsar om hur du kan hitta rätt i djungeln av myndighetshemsidor och lagbevakningsföretag.

Lagbevakningsdjungeln

Att hålla koll på alla svenska miljölagar, myndighetsbeslut, vägledande domar, EU-förordningar och förstå vad allt detta innebär för den egna verksamheten är ett omfattande arbete. Information kan hämtas gratis på myndigheters och domstolars hemsidor, där det bland annat finns information om ny lagstiftning, förarbeten, författningar och vägledande domar. EU-parlamentet och EU-kommissionens hemsidor är också bra att kika på för att få reda på vad som är på gång framöver.

Men det finns även en uppsjö med företag som kan sköta bevakningen åt dig. En del av dessa skickar ut nyhetsbrev inom bevakningsområdet och andra anlitar experter från forskar- och domstolsvärlden för att skriva analyser av nya domslut eller lagar. Många erbjuder lagbevakningsverktyg som uppdateras och kan anpassas efter verksamheten.

Om man vill betala för att slippa besväret att själv hålla koll på alla nya lagar så gäller det att ge sig ut med en machete i djungeln för att hitta en tjänst med en funktionalitet som passar just din verksamhet. Här listar vi tjänster på området. Hela artikeln kan du läsa i nr 3:2012 av M&U.

KOSTNADSFRI INFORMATION

Lagrummet

Lagrummet är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du information om lagar och förordningar, författningar, förarbeten, rättspraxis och internationella överenskommelser som är bindande för Sverige inom flera områden, även miljö.

www.lagrummet.se

Domstolsverket

På Domstolsverket hemsida finns det en söksida där vägledande avgörande från flera olika domstolar finns samlade i fulltextformat.

www.domstol.se/avgoranden

Myndigheter

Har överblick över lagar och regler inom sina respektive område, till exempel:

www.energimyndigheten.se, www.kemi.se, www.naturvardsverket.se

Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheterna kan ge information och råd till verksamheter så att de uppfyller miljöbalken. Tillsynsmyndigheter är exempelvis kommunala miljöenheter och Länsstyrelser.

EU-upplysningen vid Sveriges riksdag

En sida som innehåller lättläst information om aktuella EU-frågor och där det även skrivs om EU-domstolens domslut, EU-direktiv som förs in i svensk lagstiftning med mera.

www.eu-upplysningen.se

EU-kommissionens generaldirektorat för miljö

Väldigt mycket information om miljö och miljöarbete inom EU samt ett kalendarium om miljöhändelser i EU.

www.ec.europa.eu/environment/index_en.htm

EUR-lex

EU-kommissionen lanserar löpande sina officiella handlingar på EUR-lex. Där finns det en undersida som behandlar miljöfrågor.

www.eur-lex.europa.eu/sv/legis/latest/chap1510.htm

Europaparlamentets miljöutskott

Utskottets aktiviteter kan man följa via ett rss-flöde.

www.europarl.europa.eu/rss/committee/envi/sv.xml

Lagstiftningsobservatorium

Europaparlamentet har en databas kallad ”Legislative observatory” där man kan följa lagstiftningsprocessen inom EU. Databasen innehåller en sökmotor och om man registrerar sig på ”My observatory” så kan man även spara sökningarna och få meddelande när det händer något nytt.

www.europarl.europa.eu/oeil

BETALTJÄNSTER

Notisum Rättsnätet+ Miljö

En abonnemangstjänst som erbjuder lagbevakning och som även ger kommentarer till alla miljöregler. Tjänsten ger även en förklarning till nya lagar och regler. Förutom svensk lagstiftning och svenska rättsfall inkluderar tjänsten förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor.

www.notisum.se

Lagvakten

Skickar e-post när det kommer regeländringar som berör just ditt företag. Anpassar även informationen med konkreta exempel för din verksamhet. Bakom Lagvakten står konsultföretaget Ekotech.

www.lagvakten.se

Lagpunkten

Här kan du göra din egen lagbevakningslista eller använda en färdig branschanpassad lista.

www.lagpunkten.se

Miljöguiden

I guidens databas väljer du ut de författningar företaget berörs av och skapar din egen lagförteckning. När någon av författningarna som berör er ändras, eller när nya regler tillkommer, så skickar Miljöguiden information via e-post. Författningarna i tjänstens databas uppdateras automatiskt. Det går även att skriva egna kommentarer till författningarna.

www.ragnsellsmiljokonsult.se

JP Miljönet

Nyhets- och informationstjänst med fokus på miljörätt. Ger dagligen referat och sammanfattningar av lagarbete och lagstiftning. Skriver också kommentarer och analyser till nya regler. Den som är ute efter EU-rättsliga frågor kan leta i JP EUnet.

www.jpinfonet.se

Miljölex

Miljölex bevakar utvecklingen av praxis inom miljörätten genom att referera till juridiskt intressanta mål.

www.lexpress.se

Infosoc Rättsdata

Tillhandahåller kundanpassade juridiska rättsdatabaser bland annat inom miljörätt. Här finns rättsavgöranden, författningar och analyser. Bevakar dagligen rättskällor och olika nyhetskanaler.

www.infosoc.se

Gröna molnet

WSP Enivronmental erbjuder ett webbaserat verktyg inom miljö, arbetsmiljö och livsmedel som skräddarsys efter verksamhetens behov. Informationen uppdateras ständigt och är anpassningsbar för kunden.

www.wspgroup.se/gronamolnet

Goodpoints Lagweb

Anpassar lagbevakning efter ditt behov och innehåller lagtexter i en mer lättläst populärversion. Kan även förses med länk till fulltext av aktuell författning. Tjänsten kan också användas till bevakning utanför miljöområdet.

www.goodpoint.se

Miljö- och processtekniks lagbevakning

Företaget upprättar en lagförteckning med regler som gäller för dig och uppdaterar sedan förteckningen två gånger per år. Lagkraven översätts till lättförståliga anvisningar. Hjälper även till med specifika juridiska frågeställningar kopplat till lagförteckningen.

www.miljo.se

Askegren och c:o

Bevakar EU-lagstiftning, lagar och förordningar inom miljö samt föreskrifter från olika myndigheter. Skriver bedömningar av alla lagförändringar, har ett verktyg för efterlevnadskontroll och har en lista för lagkrav.

www.askengren.se

Lagportalen

Lagportalen bevakar flera olika områden, bland annat miljö, och går att anpassa efter kundens grafiska profil. Det går även bland annat att lägga in egna kommentarer, koppla krav till de egna processerna och få lagändringar via e-post. Portalen uppdateras tio gånger per år.

www.aptor.se/lagbevakning

DGE Mark och miljö

Upprättar en sökbar lagförteckning tillsammans med kunden och uppdaterar den sedan med det intervall som du önskar.

www.dge.se

Nordic port

Nordic port använder ledningssystemet Alphaquest som innehåller en modul för laghantering. Företaget uppdaterar kontinuerligt systemet med miljöbalkens lagar och förordningar.

www.web.port.se

Anneling Tobin Consult

Ett konsultföretag verksamt inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen som även har en lagbevakningstjänst. De upprättar en lagförteckning som sedan uppdateras två gånger per år.

www.atconsult.se

Natlikan miljöjuridik

Ett miljöjuridiskt forum med ett nätverk av olika företag och organisationer som gör det möjligt att utbyta erfarenheter och kunskap. Genom nätverket fås en löpande bevakning av miljölagstiftningen.

www.natlikan.com/se

BREDARE BETALTJÄNSTER SOM ÄVEN SKRIVER OM MILJÖ

Infotorg Juridik

Nyhetstjänst som bevakar hela det juridiska området. Består av artiklar och analyser med ett juridiskt perspektiv. Innehåller ett 40-tal rättsdatabaser som täcker ett brett behov av juridisk information. Här återfinns författningar, avgöranden, förarbeten och Europarätt. Dokumenten är försedda med referenser och länkar om man vill gå djupare. De har även ett nyhetsbrev som skickas ut via e-post.

www.infotorgjuridik.se

Juridik idag

Norstedts juridiska arbetsverktyg Zeteo består av en databas som samlar juridisk basinformation och som även innehåller referenslitteratur. Idag innehåller Zeteo 240 juridiska verk.

www.nj.se

Deja consulting

En lagbevakningstjänst som tre gånger årligen uppdaterar kundens lagförteckning. Tjänsten tolkar även lagarna och visar vad de innebär för kundens verksamhet.

www.dejaconsulting.se

Spineweb lagbevakning

Genom ett webbgränssnittet Spineweb erbjuder Ecowise en skräddarsydd och uppdaterad laglista.

www.ecowise.se

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.