Kvinnor visar vägen till klimatbättre bilar

Tack vare kvinnors bilval är Sverige inte längre bland de värsta i EU när det gäller utsläpp. Men minskningen räcker inte för att nå miljömålen när trafiken samtidigt ökar.

Det visar den årliga sammanställningen av nya bilars klimatpåverkan som Trafikverket och Konsumentverket gör. De drygt 300 000 personbilar som nyregistrerades i Sverige under 2011 släpper i genomsnitt ut 144 gram koldioxid per kilometer. Det är en minskning med 5,9 procent jämfört med året innan.

På sex år har den svenska nybilsparken därmed gått från att vara Europas miljövärsting med utsläpp på 194 g/km till att släppa ut bara strax över EU-genomsnittet.

Kvinnornas nya bilar släpper i genomsnitt ut nio gram mindre per kilometer än männens nya bilar. Störst skillnad mellan mäns och kvinnors bilar hittar man i Storfors i Värmland. Minskningen av nya bilars utsläpp beror på delvis på att försäljningen av snåla dieselbilar har ökat kraftigt. Däremot har försäljningen av bilar som drivs med förnybara bränslen som etanol och biogas minskat.

Trots den markanta minskningen av nya bilars utsläpp sjönk vägtrafikens totala utsläpp bara marginellt under 2011. Jämfört med basåret 1990 har vägtrafikens utsläpp tvärtom stigit med nio procent eller 1.5 miljoner ton koldioxid. Förklaringen är att trafiken, särskilt den tunga trafiken, samtidigt har ökat.

– Bilindustrin har gjort stora framsteg genom att ta fram miljömässigt bättre modeller. Det är viktigt att utvecklingen fortsätter mot energieffektivare bilar med mindre utsläpp. Men för att klara de långsiktiga klimatmålen måste vi skapa nya transportlösningar och samhällsplanering som ger städer med god tillgänglighet utan bilberoende, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.