Kunskap om antibakteriella ämnen brister

Bakteriedödande ämnen i kläder och leksaker läcks till vattenmiljön och göra skada. Men när IVL Svenska Miljöinstitutet undersökte kunskapsläget bland importföretag, kommuner och intresseorganisationer visade det sig vara lågt.

Kunskap om antibakteriella ämnen brister

Kläder och textilier som behandlas med antibakteriella ämnen sägs hålla bakterier och svettlukt borta. Biocider förekommer bland annat i sportskor och träningskläder, men även i leksaker. IVL fick på uppdrag av Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka kunskapsläget. I studien intervjuades importörer av fem olika produktkategorier; skor, sportkonfektion, bäddtextil, leksaker och byggmaterial för kök och badrum.

– Frågorna gällde alla sorters biocider som har använts som bakteriehämmande i produkterna. Vi försökte kartlägga om de tillfrågade visste ifall biocider användes, vilka biocider som i så fall användes och vad de fyllde för syfte i varorna, säger Hanna Ljungkvist på IVL.

Studien visar att kunskapsläget varierar. Tolv av trettio företag säger att de inte importerar biocidbehandlade varor och de flesta säger det är ett medvetet beslut. Tio säger att de importerar biocidbehandlade varor och åtta företag vet inte om de gör det och att de har otillräcklig kunskap i ämnet. Många efterfrågar tydligare information om vilka regler som gäller och informationsutbytet ses som begränsat.

Studien undersökte också kunskapsläget hos miljöansvariga och konsumentsvägledare i kommunerna samt hos organisationerna Svenskt Vatten, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter.

– Konsumentvägledarna hade generellt sett en lägre kunskapsnivå än de miljöansvariga i kommunerna. Det verkar också som att konsumentorganisationerna jobbar mer med frågan och ser den som ett problem i större utsträckning än kommunerna. De verkar få fler frågor och informerar även konsumenter mer aktivt, säger Hanna Ljungkvist.

Studien ingår i en större kartläggning av biocider i varor som Kemikalieinspektionen genomför. Det är i sin tur en del av myndighetens arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag, ett steg på vägen mot miljömålet Giftfri miljö.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.