KTH-forskare: naturgas passar inte svensk klimatpolitik

Biobränsle i kraftvärmeproduktion är, ur ett miljöperspektiv, det mest robusta alternativet för utbyggd fjärrvärme. Att använda naturgas däremot, som är ett mer osäkert alternativ och dessutom beroende av omvärldsutvecklingen, går inte ihop med svenska klimatpolitik. Det anser KTH-forskare i en artikel i vetenskapstidskriften Energy Policy.

– Om vi följer svensk klimatpolitik, som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med hälften till 2050 och därefter fortsätta att minska, kommer naturgasen i huvudsak att konkurrera med biobränslen och andra förnybara källor. Då blir naturgas ett sämre alternativ ur klimatsynpunkt, uppger Göran Finnveden, chef för avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH och projektledare för studien som ligger till grund för artikeln, i ett pressmeddelande.

Studien omfattar också avfall som bränsle och resultaten är inte entydiga. Om förbränningen ersätter deponering har den fördelar, men om alternativet istället är återvinning så är förbränning inte det bästa alternativet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.