Krympt jordbruk ingen lösning för Östersjön

Att krympa det svenska jordbruket är inte lösningen på Östersjöns övergödning enligt en rapport från Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Det skulle inte gå att klara det svenska åtagandet ens om större del av jordbruket läggs ned. Hittills har de svenska bönderna lyckas minska kväveläckaget med 5 000 ton, 3350 ton till är möjligt fram till 2016, men sen kan man inte göra mer och samtidigt behålla det svenska jordbruket. Då är det mer effektivt att sätta in åtgärder i Östersjöländer som Polen och Baltikum.

– Vi måste tänka nytt och vi måste tänka internationellt för att få framgång med Östersjön. Regeringen bör överväga att införa ett system för utsläppshandel runt Östersjön så åtgärderna gör där de är mest effektiva, kommenterar Lars-Göran Pettersson, LRFs förbundsordförande.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.