Krönika: Hållbart samhällsbyggande kräver nytänkande

Krönika Byggsektorn står för upp till hälften av all miljöpåverkan. Globalt. Och det är beställarna som ofta pekas ut som ansvariga för att utsläppsminskningarna och klimatanpassningarna går för långsamt. Och ja, de som har makt har också ett ansvar. Men är det så enkelt? Eller är det bekvämt för leverantörer, entreprenörer och konsultföretag att gömma sig bakom beställarna? undrar Per Löfgren, hållbarhetschef Tyréns, i en krönika.

Krönika: Hållbart samhällsbyggande kräver nytänkande
Per Löfgren skriver om samhällsbyggnadssektorns utmaningar. Foto: Tyréns

Nej, det är inte så enkelt som att en typ av aktör är ensamt ansvarig. Eller har svaret. Samhällsbyggnad är på flera sätt komplicerat med många aktörer, långa ledtider och avancerade processer. Dessutom har vi många lagar och bestämmelser att ta hänsyn till.

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Mängden aktörer avspeglar en rik flora av specialistkompetenser som ingen enskild part eller person kan besitta själv – allt ifrån roller som byggherre, projektledare, arkitekt, tekniska konsulter, alla olika typer av konstruktörer, alla olika typer av entreprenörer, inköpare, kalkylerare, BIM-samordnare och KMA-samordnare för att bara nämna några.

Men är det rimligt, eller ens möjligt, att endast en av alla dessa roller ska förmå hela det ekosystem av aktörer som är involverade i byggverksamhet att genomföra den förändring som krävs för att göra samhällsbyggnad mer hållbar?

Helhetsperspektiv extra viktigt i samhällsbyggnadssektorn

Hållbarhet förändrar spelreglerna. Vi kan inte längre bedriva våra verksamheter på samma sätt som tidigare.

Frågan om hållbarhet förändrar vad det betyder att ta ansvar.

Frågan om hållbarhet förändrar vad det betyder att ta ansvar. Och hållbarhet tvingar oss att samarbeta. Att ta ansvar för en mer hållbar samhällsbyggnad kräver att vi lyfter blicken och ser mer långsiktigt – på effekterna av vår verksamhet och det samhälle vi utvecklar. Och det tvingar oss till att ta ett helhetsperspektiv på vårt arbete – att vara med och ta ansvar för helheten och inte bara de egna ansvarsområdena och särintressena. Det blir extra viktigt för oss som är verksamma i vår komplexa sektor – samhällsbyggarsektorn.

Nytänkande är nödvändigt

Jag tror att det kommer att krävas nytänkande och uppbrott från gamla vanor, för att vi som sektor på allvar ska kunna ta ansvar för hållbarhetsfrågorna. Alla behöver fundera på hur man kan bidra.

Här är fyra saker att börja med som skapar de rätta förutsättningarna för den förändring vi behöver.

1) Synliggör ambition

Sätt tydliga projektmål i linje med de globala målen, följ upp och berätta om era prestationer och erfarenheter. Det är i projekten vi förflyttar samhället, inte i policys och andra dokument.

2) Hitta nya samverkansformer

Ta med projektets olika aktörer från början i byggprocessen och dra nytta av alla olika kompetenser från utformning till genomförande Det är hög tid att lämna gamla vanor. Jag spår att den aktör som snabbast förstår att samarbeta smart är en vinnare, inte den som håller fast i sin egen modell.

3) Medvetandegör hållbarhetsrisker

Identifiera och hantera risker kopplat till hållbarhet i projektet – både för byggprocessen och effekterna på längre sikt. Upptäckta och åtgärdade risker blir till vinst.

4) Satsa på innovation och digitalisering

Vi kommer inte att nå nya resultat om vi fortsätter jobba på samma sätt. Det är ofta tungt att ställa om, och det kan kännas kostsamt till en början. Men eftersom vi måsta hitta nya vägar för att nå en hållbar utveckling är det igen så att den som investerar i innovation idag är den som tar täten och driver på utvecklingen.

Vi kan bara lyckas tillsammans

Som konsulter har vi de spetskompetenser som behövs för att utveckla samhällsbyggandet. Inom en rad olika områden. Vi har kunskapen om utformning och tekniska lösningar, vi har experter inom miljöområdet men även inom ekonomisk och social hållbarhet. Vi använder de nya digitala verktygen och tekniska kompetenserna i byggprocessen. Vi både kan och vill vara drivande i den förändring som ligger framför oss. Det är vårt ansvar. Tillsammans med alla er andra! För det är allas vårt ansvar. Vi kan bara lyckas om vi gör det tillsammans.

Så ja, det är byggföretagens ansvar att bygga mer hållbart. Men de ska inte göra det ensamma. Det är dags att alla aktörer axlar sin del av ansvaret. Att våga samarbeta på nya sätt och dela vinster och risker på nya sätt. För att det kommer att göra den som vågar till vinnare. Och för att det är det enda sättet att se till att det vi planerar och bygger idag står kvar imorgon, utan att kosta klimatet för mycket.

– Per Löfgren, Hållbarhetschef på samhällsbyggnadsföretaget Tyréns

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.