Kritikstorm mot nya vindkraftsreglerna

Sommaren 2009 ändrades reglerna för vindkraftsetablering. Målet var att snabba upp processen. Men Energimyndighetens studie visar att såväl bransch som myndigheter upplever reglerna som rättsosäkra.

Kritikstorm mot nya vindkraftsreglerna

– Sammanställningen visar att både berörda myndigheter och vindkraftsbranschen anser att regelverket har brister och tillståndsprocessen upplevs som rättsosäker och ineffektiv, säger Camilla Rosenberg, chef vid Energimyndighetens vindenhet.

I sin studie har myndigheten tittat närmare på responsen, både från berörda myndigheter och branschen, på den nya formen av beslutsrätt som kommunerna fick enligt miljöbalken 1 augusti 2009. Den innebar att de kan lägga in sitt veto mot etablering av vindkraftverk som prövas enligt miljöbalken.

Studien visar att det nya regelverk som skulle snabba på handläggningsprocessen snarare har gjort den mer segdragen och komplicerad.

Nu föreslår Energimyndigheten att regelverket ses över på nytt.

– Mot bakgrund av den rådande osäkerheten kring bestämmelsen anser vi att en översyn av regelverket är nödvändig, säger Camilla Rosenberg.

Fakta

Kritik som lyfts fram i studien

• Kommunernas beslut går inte att överklaga, och det finns inga riktlinjer för hur paragrafen ska tillämpas.

• Utformningen av 16 kapitlet, fjärde paragrafen i miljöbalken ger också utrymme för kommunerna att tillämpa regelverket som ett ”tyst veto”, med möjlighet till förhandlingar med ekonomiska incitament som saknar stöd i lagstiftningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.