Kritik mot kommunernas vindveto

Kommunernas vetorätt i vindkraftsärenden får stark kritik från branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Kritik mot kommunernas vindveto

Kritiken rör främst att det inte finns någon motsvarighet till kommunernas vetorätt i vindkraftsfrågor i frågor som rör fossil energi, som olja och gas. Och att den relativt nya regeln i praktiken leder till en längre tillståndsprocess där kommuner kan vägra att ta upp ärenden till prövning och säga nej till projekt utan att motivera beslutet.

– Kommunernas veto mot vindkraft innebär att många bra vindlägen inte kan utnyttjas. Det drabbar i slutändan den enskilde konsumenten genom högre elräkningar, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Fakta

Svensk Vindenergis undersökning

Branschorganisationen lät Sifo ställa följande fråga till 1 000 personer:

”En kommun kan stoppa utbyggnaden av vindkraft i den egna kommunen. Motsvarande vetorätt gäller inte fossil energi som olja och gas. Tycker du att Sveriges kommuner ska kunna stoppa just vindkraft, när de inte kan stoppa utvinning av fossil energi som olja och gas?”

p>66 procent svarade ”nej”, 23 procent svarade ”ja” och 12 procent var tveksamma eller visste inte.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.