Kritik mot gemensamt elcertifikatsystem

Ett gemensamt elcertifikatsystem riskerar att premiera billiga norsk vattenkraft och slå ut delar av den svenska förnybara elen. Det varnar nu Svebios vd Gustav Melin för och efterfrågar samtidigt tydliga spelregler innan ett samarbete mellan Norge och Sverige inleds.

Under Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, elcertifikatsdag som hölls i förra veckan väcktes flera frågetecken kring hur ett gemensamt system ska se ut och vilka potentiella faror som finns med att slå ihop Norge och Sveriges system med elcertifikat. Gustav Melin, vd på Svebio, menar att den norska vattenkraften ofta är lönsam även utan stöd och varnade för att resultatet kan bli att elcertifikaten främst används för att bygga ut den delen av förnybar energi till priset av svensk bio- och vindkraft. I det svenska systemet är det främst dess två energikällor som har ökat.

– Villkoren och konsekvenserna måste vara klarlagda innan det gemensamma systemet sjösätts. Annars är risken stor att investerarna drar sig tillbaka. Osäkerheten kan ge handlingsförlamning och långsammare utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. Det säger Gustav Melin, vd för Svebios.

En lösning enligt honom är att höja kvoten eller att lägga en större del av kostnaden för stödsystemet på Norge, något som måste skrivas in i avtalet redan nu för att kunna justera villkoren om det går fel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.