nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Lars-Axel Nordell svarade på frågor om Kristdemokraternas klimatpolitik. FOTO: Foto: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill se överenskommelser

Bonus-malus är en hörnsten i Kristdemokraternas klimatpolitik. När partiets företrädare Lars-Axel Nordell utfrågades i Almedalen talade han sig också varm för samarbeten med andra partier, gärna inom EU, där partiet ingår i den allra största och mest inflytelserika gruppen.

  • Annons 1

Kristdemokraterna ser att klimatansvaret till stor del handlar om samarbete, i alla fall inom politiken.

– Om alla springer åt olika håll då kommer vi inte framåt. Att vi är överens är avgörande, sa Lars-Axel Nordell, Kristdemokraternas miljöpolitiske talesman, under en utfrågning i Almedalen.

Många av svaren på frågorna från Miljö & Utvecklings chefredaktör Ingar Lindholm handlade om det som partiet kommit överens om med andra partier i riksdagen. Lars-Axel Nordell berättade också om samarbetet inom EU-parlamentets största grupp, där kristdemokrater från de stora dominerande europeiska partierna ingår.

– Vi kan påverka i Europa, sa han.

Men han talade också om enskilda människors ansvar, att välja bort en flygresa eller ta cykeln istället för bilen. Ansvarstagande för miljön ingår i partiets DNA menade han.

– Vi har en jord att förvalta, inte förstöra.

Det onda finns också med i partiets miljöpolitik. Partiet är för malus, alltså avgifter och skatter på verksamhet som är klimatstörande. Det goda, bonus, är subventioner för det som är bra. Det är en del av grön skatteväxling, som partiet förespråkar. På frågan om vilka skatter som i så fall ska höjas, hade Lars-Axell Nordell dock inget konkret svar. I Kristdemokraternas politik ska höjda skatter på miljöstörande verksamhet också leda till sänkta skatter på arbete, till skillnad från regeringens politik.

– Regeringen har höjt skatten på utsläpp och det är bra. Men den har inte sänkt skatten på arbete, konstaterade han.

Staffan Laestadius, professor KTH och del i panelen som utvärderade svaren, konstaterade att förvaltartanken är klassisk inom den judisk-kristna traditionen. Martin Hedberg, meteorolog, tyckte också att det var en intressant tanke, men var också kritisk:

– Man kan fråga sig om vi människor är tillräckligt kloka för att förvalta jorden, sa Martin Hedberg.

Vad gäller den viktigaste slutsatsen blev det den vanliga under utfrågningarna av partierna i Almedalen. Även med Kristdemokraternas politik blir tempot i utsläppsminskningen för lågt för att klimatmålet från Paris ska nås. En annan invändning var att Kristdemokraternas tanke om att flyget inte måste minska är ohållbar ur ett klimatperspektiv. Den tekniska utvecklingen hinner inte lösa problemen med flygets utsläpp om målen ska nås, utan en minskning av flygandet måste också till. Om teknik skulle dyka upp som gör flyget klimatneutralt, kan kanske människorna på jorden återigen börja flyga mer. Men det går inte att räkna med den tekniken i dagsläget.

Slutklämmen från utfrågningen skulle vara något positivt. Tydligheten kring bonus-malus var bra, tycket panelen. Den höll också med Lars-Axel Nordell om att överenskommelser är avgörande. Att så många partier lyckats komma överens är verkligen något att berömma.

– En viktig förhandlingsgrund är nu lagd för kommande regering, sa Staffan Laestadius.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.