Krävs högre kompetens om energieffektivitet

100 000 personer behöver vidareutbildas för att vi ska nå 2020-målen. Det konstaterar projektet Build Up Skills med syfte att höja byggbranschens kompetens om energieffektivisering.

År 2020 ska all nybyggnation vara nära nollenergibyggnader. Till 2050 ska Sverige halvera energianvändningen från bebyggelse. För att lyckas med detta måste branschen vara på tårna när det gäller kunskap och kompetens om energieffektivt byggande.

Build Up Skills är ett EU-projekt med syfte att öka just detta och fokus ligger på hantverkare och installatörer. 30 parallella projekt pågår i olika europeiska länder och en gång i halvåret träffas man och delar erfarenheter. I Sverige drivs projektet via Energimyndigheten och varje land ska ta fram en egen handlingsplan för hur kompetensen ska stärkas.

För att ha chans att nå 2020-målen behöver mer än 100 000 yrkesarbetande inom byggindustrin i Sverige vidareutbildas. Den svenska handlingsplanen visar att det krävs både kompetensutveckling för yrkesarbetande och arbetsledare och att det också måste ske förändringar yrkesutbildningarna, gymnasiet och yrkeshögskolan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.