Kravet på regeringen: Investera mer i hållbarhetsforskning

Forskning Höj anslagen på miljö- och hållbarhetsforskning och starta ett strategiskt innovationsprogram med fokus på näringslivet och biologisk mångfald. Det är några av remisskraven till regeringens aktuella forsknings- och innovationsproposition.

Kravet på regeringen: Investera mer i hållbarhetsforskning
Utbildningsminister Mats Persson (L).

Höj anslagen till miljö- och hållbarhetsforskningen kraftigt. Det anser flera remisinstanser som nu lämnat sina åsikter om regeringens aktuella forsknings- och innovationsproposition. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova föreslår i sitt remissvar att Sveriges totala investeringar i forskning och innovation ökar till minst fyra procent av BNP fram till 2030. Här ser myndigheten framför sig en samfinansiering där offentliga investeringar ökar till 1 procent av BNP fram till år 2028.

– Världen står inför en massiv omställning, där gammal teknik ska ersättas av moderna, klimatsmarta lösningar. Länder som investerar i innovation, utveckling och högteknologisk produktion blir vinnare. Sverige behöver växla upp satsningarna på forskning och innovation både för att vi ska vara konkurrenskraftiga och för att kunna möta viktiga samhällsutmaningar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, i en kommentar.

Viktigt med samfinansiering

En annan röst som kräver ökade investeringar till miljö- och hållbarhetsinnovationer är IVL Svenska Miljöinstitutet. I sitt remissvar lyfter man samfinansiering som ett särskilt effektivt verktyg.

– Det är en unik möjlighet för svenska företag att genomföra forskningsprojekt och angripa miljöfrågor som är viktiga för dem och deras bransch, men även för samhället i stort, säger IVL:s forskningschef Stefan Pettersson i en kommentar.

IVL anser också i sitt remissvar att regeringen bör engagera sig mer i EU:s forskningsprogram så att Sverige kan få tillbaka större andelar av satsade EU-medel.

Bland remissvaren finns också mer specificerade krav. Batteritillverkaren Northvolt vill till exempel se stärkt batteriforskning, bland annat inom produktions- och processforskning ”för den växande inhemska batterivärdekedjan.

Program för näringsliv och biologisk mångfald

Naturvårdsverket föreslår en stärkt prioritering av forskning på klimatomställning och klimatanpassning. Myndigheten föreslår också ett nytt innovationsprogram med fokus på näringslivet och biologisk mångfald.

”Utarmningen av biologisk mångfald visar en tydlig negativ trend. Sverige har inte uppnått sina mål inom detta område, och med de nuvarande och beslutade styrmedel och åtgärder kommer vi inte att uppnå Sveriges målsättningar till 2030. Svenskt näringsliv har under de senaste åren alltmer riktat fokus på biodiversitet och de satsningar EU genomför inom sin gröna giv med anledning av konventionen om biologisk mångfald”, skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar.

Regeringen har genom utbildningsdepartementet bett ett stort antal remissinstanser lämna sina synpunkter kring regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition. Fokus i propositionen kommer enligt rageringen att vara ”excellens, internationalisering och innovation”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.