Kravet från höjdarna: Öka finansieringen av biologisk mångfald

Biologisk mångfald I ett öppet brev kräver en grupp tidigare statschefer och diplomater att världens miljöministrar ökar finansieringen av biologisk mångfald. I brevet kräver de att miljöministrarna senast 2025 avsätter minst 20 miljarder dollar årligen till naturfinansiering.

Kravet från höjdarna: Öka finansieringen av biologisk mångfald
Foto: Adobe Stock.

Det öppna brevet är skrivet mot bakgrund av det globala avtalet om biologisk mångfald som världens ledare skrev under vid FN-mötet COP15 i Montreal förra året. Avtalet slår bland annat fast mål om att återställa minst 30 procent av jordens land och vatten till 2030.

I brevet argumenterar gruppen av tidigare statschefer och diplomater, som gått samman i kampanjen Campaign for Nature´s Global Streering Committee, för att mål om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald endast kommer att fungera när de kompletteras med tillräcklig finansiering.

Kräver dubblering av finansiering

De som skrivit under brevet är bland annat Christiana Figueres, tidigare verkställande direktör för UNFCCC, Russ Feingold, tidigare amerikansk ambassadör samt före detta premiärministrar från länder som Irland, Island och Uganda.

Vidare uppmanar de miljöministrarna att snabbt utarbeta en strategi för att senast 2025 kunna leverera minst 20 miljarder dollar årligen till finansiering av biologisk mångfald. Enligt uppskattningar från FN avsätter givarländerna idag mindre än 10 miljarder dollar till det ändamålet.

”Vi uppmanar er att prioritera insatser för att öka finansieringen av biologisk mångfald och att se till att en ökad andel av finansieringen av biologisk mångfald går till ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, som hjälper till att bevara 80 procent av världens biologiska mångfald men får mindre än en procent av finansieringen” skriver de.

Två kritiska möten nästa vecka

Nästa vecka kommer miljöministrarna att samlas i Kanada för två kritiska möten om naturen. Dels ett möte i Vancouver om den Globala miljöfonden (GEF), dels ett möte i Squamish om hur COP15-avtalet, även kallat Kunming-Montreal Global Biodiversity Framwork, kan utvecklas.

I det öppna brevet skriver gruppen tidigare statschefer och diplomater att de hoppas att dessa två händelser markerar ”början på att naturfinansiering prioriteras på högsta förvaltningsnivå”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.