Kräver besked om tjänstebilspremie

Vad ska hända när nedsättningen av förmånsvärdet för alternativbränslebilar upphör 2012? Nu kräver flera branschförbund svar.

De företag som idag köper in bilar med miljöprofil får ett nedsatt förmånsvärde. Men den skattelättnaden upphör den 1 januari 2012. I ett gemensamt uttalande kräver Bil Sweden, Motorbranschens Riksförbund och Motorförarnas Helnykterhetsförbund raka besked från regeringen om vad som händer när reglerna slutar gälla.

De föreslår att gällande regelverk förlängs till 2014, delvis eftersom de anser att bilinnehavare, återförsäljare och tillverkare tid att anpassa sig.

– Det är oacceptabelt att tjänstebilsinnehavarna och bilbranschen ännu inte fått några klara besked om vilka förmånsbeskattningsregler som kommer att gälla på den viktiga tjänstebilsmarknaden från 2012. Den oklarhet som råder gör det mycket svårbedömt för biltillverkarna att avgöra vilken typ av motorer man skall satsa på för den svenska marknaden för de kommande åren, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden.

På sikt förespråkar de tre förbunden att miljöbilsstyrmedel anpassas till EU:s teknikneutrala regler

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.