Kräver besked om rest-utsläppsrätterna

Vad tänker regeringen göra med de utsläppsrätter Sverige inte behöver nyttja? Säljer vi dem går alla våra miljöinsatser förgäves, varnar Naturskyddsföreningens Svante Axelsson.

Kräver besked om rest-utsläppsrätterna

─ Med ett enda penndrag kan Reinfeldt och Borg ta bort alla ansträngningar som svenskarna gjort för klimatet sedan 1990, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Han efterfrågar besked från regeringen vad som ska hända med de utsläppsrätter som vi aldrig kommer att behöva nyttja eftersom vi med råge nått målet. Enligt Kyotoavtalet och EU:s beslut fick Sverige rätt att öka utsläppen med fyra procent till 2012 jämfört med 1990 års nivåer. Men vi har istället minskat dem med tio till tolv procent. Alltså kan vi sälja vidare utsläppsrätter till länder som missat sina mål. Axelsson vill att regeringen, precis som de rödgröna, ska lämna besked om att de kommer att annullera överskottet.

– Om de säljs, innebär det att alla människors ansträngningar – alla som cyklat istället för att ta bilen, alla som installerat värmepumpar, kommuner som köpt biogasbussar, villaägare som gått över till fjärrvärme istället för olja – alla de här ansträngningarna blir förgäves, eftersom något annat land kommer att kunna släppa ut den koldioxid som svenskarna undvikit, säger Svante Axelsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.