Krafttag mot miljöbrott

Nu får alla miljöbovar se upp. En ny strategi ska förbättra brottsbekämpningen framförallt när det gäller grövre miljöbrott.

Krafttag mot miljöbrott

Det är Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen som tagit fram en gemensam strategi för att bekämpa miljöbrott.

– Att upptäcka och utreda miljöbrott kräver speciella kunskaper och är tidskrävande. Vi behöver förbättra våra kunskaper och arbetsmetoder när det gäller att bekämpa framför allt den grövre miljöbrottsligheten, säger Henrik Forssblad poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Strategin innehåller åtgärder som syftar till att öka upptäcktsrisken för dem som begår miljöbrott, att effektivisera samverkan med tillsynsmyndigheterna, att höja kunskapen om miljöbrott inom rättsväsendet och att stärka arbetet mot gränsöverskridande miljöbrottslighet.

– De företag och personer som ägnar sig åt olaglig miljöverksamhet i Sverige kommer att få det besvärligare, säger Henrik Forssblad poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Polisens underrättelseverksamhet om miljöbrott ska också förbättras. Åklagarmyndigheten ska inrätta en särskild miljöåklagarberedskap och ta fram en handlingsplan för gräns överskridande miljöbrottslighet.

Läs mer om detta i nästa nummer av Miljö & Utveckling som är ute den 9:e juni.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.