Kraftsamling kring förnyelsebara råvaror

Forskare, entreprenörer och industriaktörer i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har fått en investeringbidrag på fem miljoner kronor för att vidareutveckla bioraffenaderierna och ytterligare höja förädlingsgraden av skogsråvaran i regionen.

– Industriaktörerna liksom forskarna inom regionen ligger långt fram och vi har två av världens mest intressanta bioraffinaderiinitiativ i Örnsköldsvik och Piteå. Med de nya medlen höjer vi gemensamt ambitionsnivån och breddar också produkt- och processmöjligheterna, menar Anders Nordin, koordinator från Umeå Universitet.

Projektet drivs av Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, SLU, Processum biorefinery initiative i Örnsköldsvik, ETC och Solander Science Park i Piteå, samt företag från Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland. Målet är att projektet ska utmynna i tre större projektförslag till EUs sjunde ramprogram, alternativt svenska större finansiärer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.