Kraftig ökning av vindkraftverk i Sverige

Vindkraftverken i Sverige har ökat och under år 2008 togs 129 nya verk i drift. Sammanlagt finns det 1 138 vindkraft i Sverige och effekten har ökat kraftigt jämfört med 2007. Förra året var produktionen av el 1,99 TWh, det är en ökning på cirka 40 procent jämfört med 2007. Skåne har flest vindkraftverk, Västra Götaland och Gotland ligger inte långt efter. Vindkraften står för cirka 1,4 procent av den totala nettoproduktionen av el i Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.