Kostnaderna för miljöskydd ökar

9,5 miljarder kronor lade industrin ned förra året på att förebygga eller reducera sin påverkan på miljön. En ökning med knappt fem procent jämfört med året innan, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Detta innebär en ökning med ungefär 400 miljoner kronor. Branscherna energi- och vattenförsörjning och massa och papper var de som hade störst utgifter för miljöskydd. Tillsammans stod de för 44 procent av de totala miljöutgifterna inom industrin.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.