Kostnaden av klimatkrisen kraftigt underskattad – så mycket saknas

Klimat Dagens klimatfinansiering är långt ifrån tillräcklig. För att skydda människor och samhällen mot klimatförändringens effekter krävs det att världen avsätter flera tusen miljarder mer årligen än vad vi gör idag. Det konstateras i en ny FN-rapport.

Kostnaden av klimatkrisen kraftigt underskattad – så mycket saknas
2023 går mot att det varmaste året som hittills har uppmätts, enligt Copernicus. Foto: Adobe Stock.

Klimatförändringens effekter blir alltmer påtaglig, med miljontals människor som lider av svår torka, vattenbrist, översvämningar och enorma skogsbränder. Därför krävs det att världens länder bidrar med finansiering av åtgärder som skyddar människor och anpassar samhällen.

Men när FN:s miljöprogram Unep nu släpper rapporten Adaption Gap Report, framgår det att behovet av klimatfinansiering kraftigt har underskattats. Enligt rapporten behöver världen spendera 10 till 18 gånger mer årligen än vad vi gör idag. Totalt saknas det 194 till 366 miljarder dollar, motsvarande över 2000 till 4000 miljarder svenska kronor. Det är 50 procent mer än tidigare uppskattningar.

– Dagens rapport visar att gapet för anpassningsfinansiering är den högsta någonsin. Världen måste vidta åtgärder för att sluta anpassningsgapet och leverera klimaträttvisa, sade FN:s generalsekreterare António Guterres, i en kommentar till rapportens resultat.

Anpassningskostnaderna väntas stiga

Samtidigt konstateras det i rapporten att planering och genomförande av klimatanpassning ser ut att plana ut, vilket enligt författarna kan få enorma konsekvenser för de mest utsatta.

Enligt en nyligen genomförd studie, som citeras i rapporten, har de 55 mest klimatsårbara ekonomierna i världen upplevt skador på mer än 500 miljarder dollar under de senaste två decennierna. Utan kraftfull anpassning och begränsning av klimatförändringens effekter kommer dessa sannolikt stiga kraftigt under de kommande åren, konstaterar Unep.

Förelår åtgärder för att öka finansieringen

I rapporten lyfter också Unep en rad åtgärder för att öka finansieringen, bland annat genom inhemska utgifter och internationell och privat sektors finansiering. Andra åtgärder som Unep framhåller är ökad finansiering för klimatanpassning till små och medelstora företag samt en reform av den globala finansiella arkitekturen.

– Multilaterala utvecklingsbanker bör också allokera minst femtio procent av klimatfinansieringen till anpassning och ändra sina affärsmodeller för att mobilisera mycket mer privat finansiering för att skydda samhällen från extrema klimatförhållanden, kommenterar António Guterres.

Rapporten släpps inför FN:s klimattoppmöte COP28 som i Dubai, som går av stapeln i slutet av november. Frågan om klimatanpassning, och finansiering, väntas höra till de mest centrala punkterna under mötet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.