Kostnad för avfall skiljer sig åt

Kostnaderna för avfallshantering skiljer sig åt rejält i Sveriges kommuner. Den lägsta avgiften finns numera i Lidköping med 8,2 kr/kvm, medan Rättvik har den högsta taxan med 36,5 kr/kvm, vilket är mer än fyra gånger så mycket.

I den så kallade Nils Holgerssonrapporten flyttas en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Bakom står Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

I rapporten som presenteras idag, måndag kan man se att det finns väldiga skillnader i avgifter mellan kommunerna. Den lägsta avgiften finns numera i Lidköping med 8,2 kr/kvm, medan Rättvik har den högsta taxan med 36,5 kr/kvm, vilket är mer än fyra gånger så mycket. Det medför en kostnadsskillnad på nästan 1 900 kr för en lägenhetsinnehavare bara för sophämtningen.

– Resultatet visar att det finns många kommuner som skulle behöva se över sina rutiner och rationalisera verksamheten för att få ned kostnaderna. Prisskillnaderna är så stora att de inte kan förklaras på annat sätt än att man på vissa håll tar ut överpriser eller att verksamheten inte är tillräckligt effektiv, säger Emma Henriksson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

På Avfall Sverige håller man dock inte med om kritiken.

– Lidköping och Arjeplog har ju väldigt olika förutsättningar att bedriva sin avfallshantering. Den ena kommunen är en tätortskommun i en del av Sverige som har relativt god tillgång till behandlingsanläggningar. Den andra är en glesbygdskommun, med långa avstånd och få invånare som ska dela på de fasta kostnaderna för sophanteringen, säger Jenny Westin, på Avfall Sverige.

Arjeplog har hela sin avfallshantering på entreprenad. Lidköping har den i egen regi. Det påverkar också prissättningen, visar en studie från Avfall Sverige.

– Undersökningen visar att det är något lägre avfallsavgifter i kommuner med sophämtning i egen regi jämfört med om det är utlagt på entreprenad, säger Jenny Westin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.