Konsumentverket: Så kommunicerar du klimatkompensation

KOMMUNIKATION Företag bör se över hur de använder klimatpåståenden – särskilt när det handlar om klimatkompensation. Det konstaterar nordiska konsumentmyndigheter i ett nytt beslut.

Konsumentverket: Så kommunicerar du klimatkompensation
Foto: Pressbild.

Hur ska man då kommunicera klimatkompensation? Kanske är det bäst att inte göra det alls, enligt konsumentverket.

Förra året blev Arla fälld av patent- och marknadsdomstolen för sitt påstående om ”netto noll klimatavtryck”. Efter det förbjöds liknande påståenden som ger konsumenter intrycket av att produkten inte påverkar klimatet, eller att påverkan har fullständigt kompenserats om det inte kan bevisas.

Med utgångspunkt i domen har konsumentmyndigheterna i de nordiska länderna nu kommit fram till att det är svårt att bevisa klimatkompensationspåståenden i enlighet med direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

”Med anledning av detta uppmanar de nordiska myndigheterna företag att se över sina klimatkompensationspåståenden. I stället för att använda generella påståenden om klimatkompensation som de flesta företag komma att ha svårt att styrka, bör företagen i stället beskriva vilka konkreta åtgärder de vidtar för att exempelvis binda koldioxid”, skriver konsumentverket i sitt ställningstagande.

– Tack vare samarbetet mellan de nordiska länderna har vi konsumentmyndigheter nu en gemensam hållning i den här frågan. Det underlättar vårt tillsynsarbete och gör det lättare för företag att respektera de regler som finns på det här området, säger Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket, i en kommentar.

Kolla in vår intervju med Reklamombudsmannen för mer om hållbarhetskommunikation och råd om hur man bör gå till väga.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.