Konsumenter oroade över klimatförändringarna

Den ekonomiska krisen i världen har inte minskat oron för klimatförändringar. Mest oroade är konsumenter i framväxande ekonomier. Här är 53 procent mycket oroliga, vilket kan jämföras med Norden där endast 19 procent oroar sig för klimatförändringarna.

Men samtidigt är konsumenter i framväxande ekonomier mer optimistiska om att hitta lösningar på problemet. 70 procent tror att klimatförändringarna kan dämpas, jämfört med mindre än hälften (48 procent) i utvecklade ekonomier.

Accentures undersökning visar också att det i alla länder finns stora skillnader mellan människors avsikter och deras agerande på klimatområdet. Under 2007 uppgav 89 procent av de tillfrågade att de var villiga att byta till energibolag som kan erbjuda varor och tjänster med lägre koldioxidutsläpp. Men under 2008 var det bara 12 procent av befolkningen i länder där det går att byta gas- eller elleverantör som faktiskt gjorde det.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.