Konsumentens dag

Fredagen den 15 mars är det Internationella Konsumentdagen. Tanken är att uppmärksamma konsumentens rättigheter och ställa större krav på att näringsliv, stater och myndigheter har konsumentens bästa för ögonen i större utsträckning.

200 konsumentorganisationer världen över uppmärksammar idag konsumentens rätt i samhället. Syftet är att uppmärksamma hur konsumenters rättigheter ofta kränks, till exempel genom matfusk, ohederliga affärsmetoder på internet och farliga kemikalier i produkter.

FN har åtta grundläggande principer för konsumenters rätt vilka omfattar att stater ska skydda konsumenter mot hälso- och säkerhetsrisker, främja och skydda konsumenternas ekonomiska intressen, rätt till upplysning och att kunna göra medvetna val.

– Den 15 mars borde erkännas av FN som en årlig påminnelse om betydelse om konsumenternas rättigheter för samhällsutvecklingen och en väl fungerande marknadsekonomi. Det är uppenbart att konsumenternas intressen ofta sätts i andra, tredje eller till och med sista hand, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.