Konferensbråket fortsätter

Energitinget anklagar Energimyndigheten för att ha misskrediterat deras varumärke för att bana väg för sin egen konferens Energiutblick.

”Vi presenterar sanningen om konferenskrocken som Energimyndigheten är ansvarig för. Det finns 52 veckor på ett år, varför just denna vecka?”

Så står det i den redogörelse som Sveriges Energiting Konferensforum, KF, skickade ut i veckan för att redogöra för sin version av den utdragna konflikten mellan KF och Energimyndigheten. Tidigare har de två tillsammans årligen anordnat konferensen Energitinget i Stockholm. Men i år valde Energimyndigheten att anordna konferens på egen hand under namnet Energiutblick i Göteborg efter att ha sagt upp samarbetsavtalet. Och KF valde att fortsätta med Energitinget.

Problem 1: konferenserna låg väldigt tätt inpå varandra, den i Göteborg veckan innan den i Stockholm.

Problem 2: KF anklagar nu myndigheten för en rad olägenheter. Bland annat anser man att myndigheten misskrediterat KF och nyttjat varumärket Energitinget i reklamen för sin nya konferens. KF skriver i sin redogörelse att de erbjudit Energimyndigheten att tillsammans men utanför avtalet anordna konferensen i Stockholm som en interimistisk lösning men fått nej.

Energimyndighetens informationschef Anna Fridén kommenterar:

– Vi har sett texten och egentligen så har jag ingen kommentar. Det stämmer det som står om att vi sa upp avtalet i maj 2009 och därefter så har vi gått lite olika vägar. Det pågår ingen juridisk tvist för närvarande och vi har ingen avsikt att driva det vidare.

Fakta

KF:s bild av Energimyndighetens agerande:

* Att löpande misskreditera företaget samtidigt som man nyttjade varumärket Energitinget som hävstång i sin egen marknadsföring och kommersialisering av sin nya konferens i pressreleaser och andra medier, vilket ledde till uppfattningen att Energitinget hade bytt namn till Energiutblick – en ren lögn.

* Att med hot och felaktigheter i handläggning sedan 2009 försökt tillskansa sig Sveriges Energiting AB:s immateriella egendom.

* Att aktivt ägna sig åt lobbyverksamhet för att kortsluta marknaden för Sveriges Energiting genom att utifrån myndighetens maktposition påverka till policybeslut hos olika aktörer inom energisektorn till sin egen fördel.

* KF tar även upp att avtalet med Energimyndighetens har reglerat förmåner i form av rabatter och friplatser, närmare fem miljoner kronor i förmånsvärde mellan åren 2001 och 2010.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.