Koncernchefens råd: fundera djupt om hållbarhet

Hållbarhet 20 april blev Åsa Bergman koncernchef för byggkonsultföretaget Sweco. Strax därefter utnämndes hos till hedersdoktor för sitt arbete med ledarskap, jämställdhet och hållbarhet. Hon ger andra rådet att fundera på djupet över vad hållbarhet och mångfald betyder för verksamheten.

Koncernchefens råd: fundera djupt om hållbarhet
Sweco

Hur känns det att bli utnämnd till hedersdoktor vid Mittuniversitetet för ditt sätt att arbeta med ledarskap, jämställdhet och hållbarhet?

– Jag är väldigt hedrad och stolt för att uppmärksammas för något jag känner starkt för och har jobbat mycket med. Vi har kommit långt inom Sweco både vad gäller ledarskap och jämställdhet och för mig är de väldigt starkt sammankopplade.

– Vi planerar ju morgondagens samhälle, och ska vi vara framgångsrika måste vi spegla det samhälle som vi verkar i. Det gör man bäst om man är ett företag som är jämställt, och då handlar det om kvinnligt och manligt, men också olika åldrar, olika typer av erfarenheter och ursprung i olika länder. Att leda ett bolag innebär att skapa trivsel, kreativitet och dynamik. Min övertygelse är att det går bäst när man inte är för stereotyp och alltså har mångfald i sitt team.

Hur arbetar du med hållbarhet?

– För att ta ett exempel som jag är stolt över, så har vi jobbat med Bloombergs nya Europakontor i London. De bad oss att ta fram världens mest hållbara byggnad. Vi utgick från brittiska certifieringssystemet Breeam och nådde 98,5 procent som är det högsta som någonsin levererats. För oss är det ett betyg på att vi kan leverera hållbarhet.

Hur blir en chef bra på att arbeta med jämställdhet och hållbarhet?

– Som ledare måste man klara av att beskriva varför de här frågorna är viktiga.En chef på hög nivå måste också ha insikt om vad det gör med verksamheten och ha med sig det i sitt dagliga jobb. I affärsplaneringen bär man med sig det, det finns i affärsagendan och när man väljer ut deltagare till ledarskapsprogram, i kärnverksamheten alltså. Man lägger inte ut det på en HR-chef eller hållbarhetschef som ska driva det i en silo, utan det är integrerat.

Hur finns det med i ditt eget arbete?

– Att ha både jämställdhet och hållbarhet i allt man gör, det tror jag är extremt viktigt. Att jag har jobbat på Sweco i 27 år är delvis för att vi har jobbat för de här frågorna. En av våra grundare, Gunnar Nordström, hade synen att när det gäller jämställdhet och mångfald, så är det kopplat till att vi ska planera och utforma morgondagens stad och samhälle och därför också måste representera samhället. Det har alltså alltid funnit med oss. Nu som koncernchef ser jag till att det finns med på agendan i alla delar av verksamheten.

Vad får du ut av arbetet med ledarskap och hållbarhet?

– Jag har lyckats skapa en framgångsrik verksamhet. Och sedan är det klart att det finns en stolthet som är kopplad till det vi har i vår verksamhet, både vad gäller våra lösningar och vår approach till mångfald. Det är något som jag personligen tycker är väldigt, väldigt viktigt.

Har du något råd att ge till andra?

– Jag tycker att man måste börja med sig själv, och fundera på djupet varför de här frågorna är viktiga, och för sig själv definiera värdet av att jobba med det. Och sedan ska man vara lyhörd för medarbetare.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.