Komplicerat införa miljöledningssystem

En undersökning genomförd av den globala standardiseringsorganisationen ISO visar att många små företag tycker att det är komplicerat att införa ett miljöledningssystem. Undersökningen handlar om hur små och medelstora företag världen över jobbar med miljöfrågor och vad som hindrar respektive driver dem i detta arbete. I rapporten finns flera förslag till vad ISO skulle kunna göra för att underlätta för små och medelstora företag som vill införa ett miljöledningssystem. Förslagen gäller både nya förbättrade dokument och standarder samt vad som kan göras i samhället för att stötta företagen, till exempel stimulera till samarbete mellan företag som är i samma situation, skriver nyhetsbrevet SIS Standard News.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.