Kommunikationschefen: Därför måste vi öka kunskapen om hållbarhet

Kommunikation Allt fler företag vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete men många marknadsförare upplever att de saknar kompetensen, enligt en ny undersökning. Linda Nilsson, vd på Sveriges Kommunikationsbyråer ser också behovet av att öka kunskapen inom området.

Kommunikationschefen: Därför måste vi öka kunskapen om hållbarhet
Linda Nilsson, vd Sveriges Kommunikationsbyråer. Foto: Johanna Åkerberg Kassel

I undersökningen, som genomförts av Chartered Institute of Marketing, CIM, har 203 marknadsförare intervjuats om deras erfarenheter kring hållbarhetsrelaterad kommunikation. Nästan alla uppger att deras kunder i allt högre utsträckning efterfrågar ”grön” marknadsföring.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Samtidigt visar undersökningen en stor kompetensklyfta, där efterfrågan på hållbarhetskommunikation växer snabbare än forskning inom området. Bland de tillfrågade marknadsförarna uppger fyra av tio att de skulle vilja utbilda sig inom hållbarhetskommunikation.

Hög efterfrågan i Sverige

Undersökningen av CIM är genomförd i Storbritannien, men efterfrågan på hållbarhetsrelaterad kommunikation ökar även i Sverige. Det erfar Linda Nilsson, vd på Svenska Kommunikationsbyråer, Komm.

– Under de senaste åren har det gått otroligt snabbt och efterfrågan att kommunicera gröna miljöpåståenden är skyhög. Vi ser det både hos annonsörer och hos våra medlemmar, säger hon.

”Det är komplexa frågor”

Men likt resultaten i CIM:s undersökning ser hon ett det finns ett behov av att öka kunskapen inom området. I våras genomförde därför Sveriges kommunikationsbyråer, i samarbete med Svenska ICC och Sveriges annonsörer, en utbildning för att underlätta för sina medlemmar.

– Att kommunicera och marknadsföra hållbarhetsarbete är ett väldigt svårt område. Det är komplexa frågor som tar tid att sätta sig in i. Samtidigt råder det stor osäkerhet om vad man får kommunicera, med många lagar och regler att förhålla sig till. Därför måste vi öka kunskapen om hållbarhet, säger hon.

Utmaning med strängare EU-krav

CIM:s undersökning visar också att kunskapsgapet kan leda till att marknadsförare väljer att vara för försiktiga av rädsla att bli anklagade för greenwashing. Samtidigt arbetar EU just nu med strängare lagstiftning inom området. I våras presenterade kommissionen det så kallade Green Claims-direktivet med tuffare krav på att företag ska ha en vetenskaplig grund för sina gröna påståenden.

Linda Nilsson är positiv till att EU stiftar strängare lagar inom området, men är kritisk till det förslag som nu ligger framme som hon menar riskerar att motverka sitt syfte.

– Det är bra att EU skärper reglerna för vilseledande miljöpåståenden, men vi ser också risken att det kommer att bromsa tempot i klimatomställningen. Vi är väldigt skeptiska mot delar av Green Claims-direktivet då verifieringsprocessen riskerar att leda till greenhushing, det vill säga att företag väljer att avstå från att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, säger hon.

Branschen spelar en viktig roll i klimatomställningen

Vidare lyfter hon att kommunikatörer och marknadsförare spelar en viktig roll i att driva på klimatomställnignen och att det därför är viktigt att branschen fortsätter att bidra till mer kunskap inom området.   

– Det är viktigt att göra byråerna mer rustade för de här utmaningarna. En stor del i arbetet är att ifrågasätta och se till att kommunikation om miljöpåståenden bygger på forskning och inte är vilseledande. En annan viktig del är att skapa samverkan mellan kommunikatörer, annonsörer och forskningssidan. Det är nödvändigt för att driva beteendeförändringar, avslutar Linda Nilsson.  

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.