Kommuner slår ett slag för återanvändning

återanvändning Nu går elva kommuner i Västsverige samman för att slå ett extra slag för återanvändning. Med Bytardagen vill de lyfta återanvändning som ett miljövänligt sätt att göra sig av med det som man inte behöver.

Allt fler av kommunernas återvinningscentraler tar idag emot använda prylar som sedan går vidare för återanvändning, ofta via hjälporganisationer. Lördagen den 17 maj slår elva kommuner i Västsverige och Renova ett extra slag för återanvändning när man för första gången arrangerar Bytardagen. På återvinningscentralerna i de kommuner som arrangerar Bytardagen kan man den här dagen skänka mindre saker som man inte längre behöver vid ett särskilt bord. Det kan handla om exempelvis kläder, skor, böcker eller leksaker som någon annan kan ha glädje av.

– Den största klimatpåverkan i en produkts livscykel sker oftast vid tillverkningen. Genom att återanvända gamla prylar minskar vi behovet av nyproduktion, vilket är ett effektivt sätt att minska vår miljöpåverkan. Dessutom minskar vi avfallet genom att se till att våra prylar återanvänds, säger Viktoria Edvardsson, Renovas miljö- och kvalitetschef.

Återanvändning är det näst högsta trappsteget i EU:s så kallade avfallstrappa. Det innebär att det ur miljösynpunkt är bättre att återanvända en pryl jämfört med att återvinna materialet, som är det tredje steget i trappan. Allra bäst är det att förebygga att avfall uppkommer, som är det översta steget.

Bytardagen arrangeras av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.