Kommuner prisas för ekologisk mat

På onsdag den 21 november koras vinnarna i årets Ekomatsliga. De kommuner och landsting som köper störst andel ekologisk mat ska prisas.

Under 2011 var 18 procent av den offentliga sektorns livsmedelsinköp ekologiska. Om efterfrågan fortsätter på samma sätt nås målet om 25 procent under 2013.

I Sverige finns idag 33 kommuner och landsting som köpt mer än 25 procent ekologiskt under 2011. Lund och Södertälje är de två kommuner som toppar Ekomatsligan 2012. Båda kommunerna har under lång tid medvetet och strategiskt arbetat för att nå höga ekomål.

Sverige var först med att formulera ett konsumtionsmål för offentliga livsmedelsinköp. Först sattes ett mål om att 25 procent av alla offentliga livsmedelsinköp skulle vara ekologiska 2010, sedan sköts datumet fram till 2013.

Det nationella målet har lett till att kommuner och landsting upprättat egna mål och skapat en drivkraft just inom livsmedelsköp. Utvecklingen för ekokonsumtionen i detaljhandeln, där inga mål för konsumtion har formulerats, är svag. Där ligger marknadsandelen på cirka 4 procent.

Bakom Ekoligan står Krav, Miljöresurs Linné och Ekomatcentrum.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.