Kommuner och politiker bäst på grön it

It-chefer inom offentlig sektor utklassar kollegor inom andra branscher. Det visar en ny kartläggning från GE Capital.

81 procent av it-chefer inom offentlig sektor har tagit hänsyn till grön it i sin it-policy. 99 procent av dem skickar ut elektroniska agendor och protokoll för att minska pappersförbrukningen. Dessutom prioriterar 93 procent låg energiförbrukning och åtta av tio återvinner gammal it-utrustning.

När it-cheferna inom offentlig sektor rankar de viktigaste faktorerna vid investeringar i ny it-utrustning hamnar prestanda och livslängd först, sedan följer användarvänlighet och alternativt pris. Endast en av tio bryr sig om utseende och design jämfört med 27 procent av genomsnittet bland it-chefer i andra branscher.

Lämnas påslagen

Men trots goda siffror för offentlig sektor finns det fortfarande vissa brister. En av tio datorer inom offentlig sektor står påslagen dygnet runt.

– Trots att många resultat i undersökningen varit positiva så visar den också på ett behov av både rådgivning och enkla finansieringslösningar så att kunderna investerar i ny it-utrustning, säger Pia Lindhe på GE Capital Nordic som anser att prioritering av grön it både minskar miljöpåverkan men också sparar pengar.

Att var tionde dator lämnas påslagen dygnet runt innebär en onödig energiförbrukning på omkring 700 kWh eller cirka 650 kronor per dator och år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.