Kommuner måste upphandla avfall

Kommuner måste genomföra en offentlig upphandling av sin avfallshantering. Det har Regeringsrätten slagit fast i ett avgörande mål.

Att många kommuner inte håller sig till lagen om offentlig upphandling (LOU) när det gäller hanteringen av kommunens avfall är något som upprört många entreprenörer som försörjer sig på omhändertagande av avfall. Bakgrunden är att många kommuner anlitat de helägda kommunala bolagen när det gäller exempelvis sophämtning, utan att först göra en upphandling. Kommunerna å andra sidan tror sig ofta ha rätt att anlita bolag om de är hel- eller delägda.

Klara besked

Men nu har Regeringsrätten fastställt en dom mot Tomelilla och Simrishamns kommuner som innebär att alla kommuner som struntat i att upphandla sitt avfall bryter mot lagen.

– Vi välkomnar Regeringsrättens beslut, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna.

Återvinningsindustrierna begärde prövningen av Tomelilla och Simrishamns kommuner då de köpt avfallsbehandling från sitt eget bolag utan att först genomföra en upphandling. Länsrätten beslutade att kommunerna gjort fel. Tomelilla och Simrishamn överklagade då till Kammarrätten som gick på Länsrättens linje. Kommunerna gick då vidare till Regeringsrätten som nu avslagit ansökan. Domen riktar sig mot alla direktköp från kommunala bolag, oavsett område.

– Regeringens dom får självklart konsekvenser för berörda kommuner, det är en fråga för var och en att bedöma hur man ska hantera det, kommenterar Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.