Kommunalt avfall upphandlas fel

Nästan vart tredje kommunalt avfallskontrakt har inte upphandlats i konkurrens. Flertalet av dessa direkttilldelningar strider enligt Konkurrensverket mot upphandlingslagstiftningen, enligt en kartläggning som Konkurrensverket gjort av avfallsupphandlingar i landets kommuner.

Av rapporten framgår bland annat att ett stort antal avtal har skrivits utan att de annonserats. Nästan vart tredje avtal har direkttilldelats. De här avtalen är årligen värda 2,57 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallskontrakt.

Kartläggningen har skett genom en enkät till landets kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund och resultaten presenteras i rapporten ”Upphandling av avfallstjänster”.

– Nu visar vi svart på vitt hur det ligger till. Det är min förhoppning att den kartläggning vi gjort ska stämma till eftertanke i alla de kommuner som gjort direktupphandlingar i strid mot reglerna, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.